Vill du vara med och utveckla näringslivet, tillsammans för företag verksamma i regionen?

Branschråden drivs och styrs av näringslivet via våra medlemmar. I våra branschråd samlas medlemsföretag som vill vara med och påverka branschens och näringslivets utveckling. Branschrådet kan även bjuda in andra relevanta aktörer, exempelvis från kommun, myndigheter, akademi eller andra relevanta organisationer. 

Företagen i branschrådet identifierar behov och beslutar gemensamt om fokusområden för branschrådet. (Klicka in på respektive branschråd nedan för att se aktuella fokusområden) Tillsammans planerar och genomför man även aktiviteter och projekt som skapar synergier och nyttor för sitt företag, sin bransch och får vår region. Att arbeta med gemensamma utmaningar och möjligheter innebär oftast mindre insats per företag, samtidigt uppnår man tillsammans en betydligt större effekt.

Bli medlem i Luleå Näringsliv och delta i branschrådens viktiga arbete. Tillsammans utvecklar vi näringslivet.

Bli medlem

 

Läs mer om riktlinjerna för branschråden här

Läs mer om möjlig projektfinansiering av branschrådsinitiativ här

Branschråd

Besöksnäring
Ordförande Göran Widén
Bygg & fastighet
Ordförande Erik Ranängen
Energi
Ordförande Inger Pedersen
Finans & företagstjänster
Ordförande Anna Edin
IT
Ordförande Ida Ek
Kompetensförsörjning
Ordförande Anna Rosendahl
Kulturella & kreativa branscher
Ordförande Fredrika Johansson
Marknad
Ordförande Hanna Stridfeldt
Teknikindustri
Ordförande Adam Rönnbäck
Tillväxtrådet Råneområdet
Ordförande Robert Säthergren
Transportinfrastruktur
Ordförande Magnus Brevemark