Luleå Näringsliv

Tanken är enkel. Vill du påverka näringslivsklimatet och tillväxtmöjligheterna i vår region ska du få den möjligheten. Det är viktigt för oss. Därför har vi startat våra branschråd för att samla de företag som vill vara experterna som styr de projekt som startas för att stötta och utveckla näringslivet. Via branschrådet kan du också själv ta initiativ till nya projekt som är viktiga att realisera för just din bransch. Vi kan bistå med verktyg och kontakter för att söka finansiering till förstudier eller analyser.

Branschråden drivs och styrs av er företag, av näringslivet. I respektive branschråd bjuder vi in viktiga aktörer som kan underlätta arbetet, till exempel så har kommunala bolaget Luleå Business Region representation i alla våra branschråd.

Bli medlem i Luleå Näringsliv och delta i branschrådens viktiga arbete. Tillsammans utvecklar vi näringslivet.

Bli medlem

Läs mer om riktlinjerna för branschråden här

Branschråd

Besöksnäring
Ordförande Göran Widén
Bygg & fastighet
Ordförande Anna Forsman
Energi
Ordförande Boris Lindberg
Finans & företagstjänster
Ordförande Peter Olofsson
IT
Ordförande Sofie Johansson
Kompetensförsörjning
Ordförande Anna Rosendahl
Kulturella & kreativa näringar
Ordförande Fredrika Johansson
Management
Ordförande Keith Sivenbring LinkedIn
Marknad
Ordförande Helena Eriksson LinkedIn
Teknikindustri
Ordförande Per-Emil Back
Tillväxtrådet Råneområdet
Ordförande Robert Säthergren
Transportinfrastruktur
Ordförande Magnus Brevemark