Luleå Näringsliv är ett medlemsägt samverkansbolag som ska skapa långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt i näringslivet. Vårt syfte är att förbättra förutsättningarna för att äga, driva och utveckla företag i Luleå regionen. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap om näringsliv och omvärld, skapa och tillhandahålla ett expansivt nätverk, samt möjliggöra att driva viktiga utvecklingsfrågor och påverkansarbete tillsammans. Luleå Näringslivs verksamhet har idag ingen finansiering från Luleå kommun och kommunen har inget ägande i bolaget.

Luleå Näringsliv har idag närmare 300 medlemsföretag bestående av lokala, nationella och globala företag och organisationer. För att underlätta samverkan och uppnå framdrift i aktuella frågor är våra medlemmar organiserade i branschråd. Agendan för Luleå Näringsliv och branschråden baseras på företagens konkreta behov. För tillfället är samverkansfrågor kopplat till den gröna omställningen och kompetensförsörjning prioriterade i samtliga branschråd. Branschråden med dess medlemmar och ordföranden utgör en samlad och viktig röst för både sin bransch och för näringslivet i stort.

Varje år får Luleå Näringslivs medlemsföretag möjlighet att svara på en medlemsundersökning. Enligt undersökningen väljer företag att vara medlem i Luleå Näringsliv för att:

  • Man vill vara delaktig i ett etablerat nätverk
  • Man vill samverka för näringslivets utveckling
  • Man vill uppnå en ökad affärsnytta

Företagen säger att de även uppskattar möjligheten till kunskapsutbyte mellan företag och branscher, samt möjligheten att ha kontakt med och påverka beslutsfattare.

Välkommen att bli en del av Luleå Näringsliv!

 

Historik

1997: Luleå Näringsliv grundas som ett näringslivsbolag där Luleå kommun äger 49% och företag/näringslivet äger 51%.

2020: Luleå kommuns nybildade kommunala bolag Luleå Business Region förvärvar verksamheten (inkråmet) i Luleå Näringsliv. Det som dock inte övergår i det kommunala bolaget är medlemmar och branschrådsverksamheten, vilket blir kvar i Luleå Näringsliv Holding AB. Bolaget byter namn till Luleå Näringsliv AB och erbjuder tidigare medlemsföretag ett nytt medlemskap.

Idag: Bolaget ägs av näringslivet. Kommunen har fortsatt inget ägande i Luleå Näringsliv. 2021 anställs en VD och Luleå Näringsliv flyttar in i Mobilaris Innovation Center.

Branschråd

Besöksnäring
Ordförande Göran Widén
Bygg & fastighet
Ordförande Erik Ranängen
Energi
Ordförande Inger Pedersen
Finans & företagstjänster
Ordförande Anna Edin
IT
Ordförande Ida Ek
Kompetensförsörjning
Ordförande Anna Rosendahl
Kulturella & kreativa branscher
Ordförande Fredrika Johansson
Marknad
Ordförande Hanna Stridfeldt
Teknikindustri
Ordförande Adam Rönnbäck
Tillväxtrådet Råneområdet
Ordförande Robert Säthergren
Transportinfrastruktur
Ordförande Magnus Brevemark