Branschråd

Transportinfrastruktur

Branschrådet för transport och infrastruktur består företag och organisationer som möjliggör infrastruktur och transporter, kopplat till både näringsliv och samhälle.

Fokusområden

Fungerande logistik och infrastruktur, nu och i framtiden

Den gröna omställningen i norra Sverige innebär stora investeringar och utbyggnad av både befintliga och nya industrier. Parallellt behöver en omfattande utbyggnad ske av samhälle och infrastruktur. Det ställer stora krav på fungerande logiskt och att rätt investeringar inom infrastruktur prioriteras.

Säkra kompetensförsörjning till branschen

Idag är de flesta yrken bristyrken i norra Sverige. I detta branschråd handlar det om allt från chaufförer och lokförare, till logistikplanerare och ingenjörer av olika slag. För att säkerställa kompetensförsörjningen till branschen är det viktigt att ha en bra dialog med olika utbildningar och skapa relationer med studenter och elever som är på väg ut i arbetslivet.

Nätverk av olika slag

Branschrådet ska bidra till att skapa och eller upprätthålla nätverk och samarbeten som stärker branschen och företagen i regionen.

Ordförande

Magnus Brevemark
LKAB
[email protected]
+46 70-246 43 35

Medverkande företag

Alviks Trafik AB
BDX Företagen AB
Brändöbussen AB
COOP Norrbotten Ek. förening
Energi och Miljöprojekt i Nord AB
Lindströms Transport Luleå AB
LKAB Minerals AB
Luleå Hamn AB
Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Taxi AB
Luleå tekniska universitet
Norrlandsjord AB
Northern Transport Group AB
Öhrlunds Åkeri AB
Sandahls Luleå
ShoreLink
Swedavia AB
Wist Last & Buss AB