Luleå Näringsliv

 Luleå Näringsliv driver företagens idéer och behov för tillväxt i Luleå och i regionen. Vårt fokus ligger på mötesplatser, nätverk, branschrådens aktiviteter och andra initiativ från näringslivet.

Skrolla

Om oss / About us

Luleå Näringsliv är ett medlemsägt samverkansbolag som ska skapa långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt i näringslivet. Baserat på företagens behov erbjuds kunskap om näringsliv och omvärld, ett expansivt nätverk, samt möjligheter att påverka och samverkan för att tillsammans driva utveckling i regionen. För att underlätta samverkan och uppnå framdrift i aktuella frågor är våra medlemmar organiserade i olika branschråd. Arbetet bedrivs av närmare 300 medlemsföretag bestående av lokala, nationella och globala företag och organisationer.

Välkommen att bli en del av Luleå Näringsliv.

Luleå Näringsliv is a member-owned collaborative company that aims to create long-term, profitable and sustainable growth in the business sector. Based on our partner companies’ needs, we offer industry knowledge, expansive networks, and opportunities to influence progressive and sustainable development in the region as a collaboration. In order to facilitate collaboration and achieve progress on current issues, our members are organized in various industry councils. The work is carried out by nearly 300 member companies, local and national entrepreneurs, and investors.

We welcome you to join us at Luleå Näringsliv.

Läs mer

Nyheter

7
dec
2022

Christmas After Work & Welcome to the Luleå region

Welcome to a Christmassy After work for those who want to get to know new people in the Luleå-region. Luleå University of Technology will be serving Swedish style Glögg. Further drinks and food is available to purchase in the restaurant. No registration required but please respond to the event by using this link to give … Läs mer…

7
dec
2022

Årets sista frukost med näringslivet

År 2022 närmar sig sitt slut och det är dags att knyta ihop säcken. Vilka var de största händelserna under året? Eller är det kanske de små insatserna som kommer att göra störst avtryck på sikt?  Luleå Näringsliv, Företagarna, Luleå Business Region och Luleå kommun, sammanfattar året med en årskrönika. Vi bjuder dessutom på en dos … Läs mer…

8
nov
2022

Frukost med näringslivet på turné!

För första gången åker Frukost med näringslivet ut på turné. Den 25 november träffas vi på Luleå tekniska universitet där vi bjuder på ett program kring temat Luleå + student – samverkan med Luleå tekniska universitet för tillväxt. Vi öppnar dörrarna för mingel och frukost kl. 07.30 och bjuder på program scenen kl. 08.00–09.00. Dagens … Läs mer…

Branschråd

Besöksnäring
Ordförande Göran Widén
Bygg & fastighet
Ordförande Erik Ranängen
Energi
Ordförande Boris Lindberg
Finans & företagstjänster
Ordförande Anna Edin
IT
Ordförande Sofie Johansson
Kompetensförsörjning
Ordförande Anna Rosendahl
Kulturella & kreativa näringar
Ordförande Fredrika Johansson
Management
Ordförande Keith Sivenbring LinkedIn
Marknad
Ordförande Helena Eriksson LinkedIn
Teknikindustri
Ordförande Adam Rönnbäck
Tillväxtrådet Råneområdet
Ordförande Robert Säthergren
Transportinfrastruktur
Ordförande Magnus Brevemark

Kalender

9
dec
2022

Branschråd: Teknikindustri

08:30 - 10:00
Luleå tekniska universitet
16
dec
2022

Frukost med näringslivet

07:30 - 09:00
Vetenskapens hus
21
dec
2022

Christmas After Work & Welcome to the Luleå region

17:00 - 20:00
Vetenskapens hus