Luleå Näringsliv

 Luleå Näringsliv driver företagens idéer och behov för tillväxt i Luleå och i regionen. Vårt fokus ligger på mötesplatser, nätverk, branschrådens aktiviteter och andra initiativ från näringslivet.

Skrolla

Om oss / About us

Luleå Näringsliv är ett medlemsägt samverkansbolag som ska skapa långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt i näringslivet. Baserat på företagens behov erbjuds kunskap om näringsliv och omvärld, ett expansivt nätverk, samt möjligheter att påverka och samverkan för att tillsammans driva utveckling i regionen. För att underlätta samverkan och uppnå framdrift i aktuella frågor är våra medlemmar organiserade i olika branschråd. Arbetet bedrivs av närmare 300 medlemsföretag bestående av lokala, nationella och globala företag och organisationer.

Välkommen att bli en del av Luleå Näringsliv.

Luleå Näringsliv is a member-owned collaborative company that aims to create long-term, profitable and sustainable growth in the business sector. Based on our partner companies’ needs, we offer industry knowledge, expansive networks, and opportunities to influence progressive and sustainable development in the region as a collaboration. In order to facilitate collaboration and achieve progress on current issues, our members are organized in various industry councils. The work is carried out by nearly 300 member companies, local and national entrepreneurs, and investors.

We welcome you to join us at Luleå Näringsliv.

Läs mer

Nyheter

16
mar
2023

På Meeting point skapas kontakter med studenter

Den gröna omställning i Luleåområdet innebär utmaningar med kompetensförsörjningen för stora och små företag. Många branscher i Luleå ger uttryck för stort rekryteringsbehov där du som student är en viktig puzzelbit till att lösa kompetensbristen.  Under våren 2023 bjuder Universitetet och Luleå Näringslivs branschråd in till en serie träffar där de olika branschråden intar Meeting … Läs mer…

14
feb
2023

Medlemsinitiativ ledde till språkutbildning och nya nätverk

Flera av våra medlemsföretag rekrytera internationellt, men hur får man inflyttad arbetskraft att trivas och bli långsiktig?  Ett antal medlemsföretag med behov av att kunna erbjuda språkutbildning i svenska, samlades i en referensgrupp för att  sammanställa sina behovet. Resultatet blev en gemensam utbildning som både innehöll språkutbildning, relocationstöd, svensk affärskultur och nätverksbyggande, levererad av vårt … Läs mer…

13
feb
2023

Möt vår nya medarbetare Josephine

Jag heter Josephine Wänelöf, är född och uppvuxen i Gällivare. Har bott i Luleå sen 2001 så ser mig själv som lulebo sedan många år tillbaka. Har ett stort idrottsintresse och i en familj där alla har/håller på/kommer att utöva idrott på hög nivå tillbringas många timmar i ishallar, sporthallar och gym. Utöver idrott och … Läs mer…

Branschråd

Besöksnäring
Ordförande Göran Widén
Bygg & fastighet
Ordförande Erik Ranängen
Energi
Ordförande Boris Lindberg
Finans & företagstjänster
Ordförande Anna Edin
IT
Ordförande Sofie Johansson
Kompetensförsörjning
Ordförande Anna Rosendahl
Kulturella & kreativa näringar
Ordförande Fredrika Johansson
Management
Ordförande Keith Sivenbring LinkedIn
Marknad
Ordförande Helena Eriksson LinkedIn
Teknikindustri
Ordförande Adam Rönnbäck
Tillväxtrådet Råneområdet
Ordförande Robert Säthergren
Transportinfrastruktur
Ordförande Magnus Brevemark

Kalender

11
apr
2023

Marknadsbranschråd

08:30 - 10:00
Samuraj
11
maj
2023

Ordföranderåd

14:30 - 16:30
Sundsbacken 6