Luleå Näringsliv

Luleå Näringsliv AB är ett samverkansbolag som driver företagens idéer och behov för tillväxt.

Läs mer

Scroll

Luleå Näringsliv AB driver företagens idéer och behov för tillväxt

Genom samverkan mellan företag och samarbete med Luleå Business Region och andra organisationer ska Luleå Näringsliv förbättra förutsättningarna att äga, driva och utveckla företag i hela regionen.

Branschråden har nyckelroller i detta utvecklingsarbete. Här möts kompetens från näringslivet, kommunen och universitetet för att driva idéer och projekt som både utvecklar befintligt näringsliv och leder till etablering av nya företag.

Styrelse & ledning

Anders Granberg
Anders Granberg
Vd
[email protected]
+46 70-530 20 40
Anton Norberg
Anton Norberg
Ordförande
[email protected]
+46 70-638 89 57
Sara Axelsson
Sara Axelsson
Ledamot
[email protected]
Jonna Barsk
Jonna Barsk
Ledamot
[email protected]
Göran Carlsson
Göran Carlsson
Ledamot
[email protected]
Marita Ekblom
Marita Ekblom
Ledamot
[email protected]
Birgitta Bergvall Kåreborn
Birgitta Bergvall Kåreborn
Ledamot
[email protected]
Jens Lundström
Jens Lundström
Ledamot
[email protected]

Styrelsen väljs av bolagsstämman och ska enligt stadgarna bestå av minst fem och högst tio ledamöter samt högst tio suppleanter. Rösträtt på stämman har bolagets aktieägare.

Branschråd

Bygg & fastighet
Ordförande Anna Forsman
Energi
Ordförande Boris Lindberg
Finans & företagstjänster
Ordförande Peter Olofsson
IT
Ordförande Evelina Rydeker
Kompetensförsörjning
Ordförande Mari Viklund Nilsson
Kulturella & kreativa näringar
Ordförande Fredrika Johansson
Management
Ordförande Jessica Forsén Löfgren
Marknad
Ordförande Helena Eriksson
Teknikindustri
Ordförande Karin Sjöö Åkeblom
Tillväxtrådet Råneområdet
Ordförande Robert Säthergren

Kalender