Luleå Näringsliv

Teckna medlemskap i Luleå Näringsliv.
Fakturering för medlemskap sker i januari samt löpande under året. Antal anställda avser arbetsställe Luleå.

Årsavgift för medlemskap i Luleå Näringsliv
0-5 anställda, 3 000 kr
6-10 anställda, 8 000 kr
11-25 anställda, 15 000 kr
26-50 anställda, 20 000 kr
50-100 anställda, 30 000 kr
100+ anställda, 50 000 kr