Teckna medlemskap i Luleå Näringsliv!

Årsavgift för medlemskap i Luleå Näringsliv*
Nivå 1:   0-5 anställda, 3.195 kr
Nivå 2:   6-10 anställda, 8.520 kr
Nivå 3:   11-25 anställda, 15.975 kr
Nivå 4:   26-50 anställda, 21.300 kr
Nivå 5:   50-100 anställda, 31.950 kr
Nivå 6:   100+ anställda, 53.250 kr

Fakturering för medlemskap sker i januari samt löpande under året. Antal anställda avser arbetsställe Luleå.

* Ovan medlemsavgifter för 2024