Teckna medlemskap i Luleå Näringsliv.
Fakturering för medlemskap sker i januari samt löpande under året. Antal anställda avser arbetsställe Luleå.

Årsavgift för medlemskap i Luleå Näringsliv*
Nivå 1:   0-5 anställda, 3 000 kr
Nivå 2:   6-10 anställda, 8 000 kr
Nivå 3:   11-25 anställda, 15 000 kr
Nivå 4:   26-50 anställda, 20 000 kr
Nivå 5:   50-100 anställda, 30 000 kr
Nivå 6:   100+ anställda, 50 000 kr

* Medlemsavgifterna kommer att indexjusteras fr.o.m. 1 januari 2024 i enlighet med KPI