Luleå Näringsliv

Branschråd

Teknikindustri

Huvudområden

Rekrytering
Vi arbetar för att behålla studenter i regionen och visa att det finns många intressanta företag och jobb i Luleå för ingenjörerna från LTU.

Nyetablering av ny industri
Vi jobbar i samverkan för att göra etableringar möjliga, samla kompetens för att visa på att vi har den kompetens som krävs i regionen för att nya företag ska kunna etablera sig.

Omvärldsspaning
Under våra möten går vi laget runt för att få en bild av vad som händer inom branschen, vi går sedan igenom aktuella ämnen på agendan.

Projektarbeten
När vi startar ett projekt så tillsätter vi projektdeltagare och sedan driver de arbetet med det projektet och rapporterar status på branschrådsmöten.

Målen
Målsättningarna har tidigare varit att utveckla arbetsmöjligheterna i regionen genom nyetableringar och samverkan, att få fler studenter att förstå att Luleå är attraktivt att arbeta och bo i.

Ordförande

Adam Rönnbäck
[email protected]