Camilla Sehlin
Camilla Sehlin
Vd
camilla.sehlin[at]luleanaringsliv.se
+46 70-319 92 33
Emmy Mörk Lundberg
Emmy Mörk Lundberg
Projektledare Young in Business
emmy.mork[at]luleanaringsliv.se
+46 70-497 39 42
Josephine Wänelöf
Josephine Wänelöf
Affärsutvecklare
josephine.wanelof[at]luleanaringsliv.se
+46 70-177 31 23

Styrelse

Styrelsen väljs av bolagsstämman och ska enligt stadgarna bestå av minst fem och högst tio ledamöter samt högst tio suppleanter. Rösträtt på stämman har bolagets aktieägare.

Lars-Eric Aaro
Lars-Eric Aaro
Styrelsens ordförande
Sara Axelsson
Sara Axelsson
Ledamot
Jonna Barsk
Jonna Barsk
Ledamot
Pär Johansson
Pär Johansson
Ledamot
Birgitta Bergvall Kåreborn
Birgitta Bergvall Kåreborn
Ledamot
Lisa Ek
Lisa Ek
Ledamot
Magnus Nilsson
Magnus Nilsson
Ledamot