Luleå Näringsliv

Branschråd

Bygg & fastighet

Vi verkar för det stora målet när det gäller Luleås tillväxt – vi ska bli ytterligare 10 000 nya luleåbor.

Marknadens intresse och behov av bostäder och kommersiella lokaler är stort och framtidstron hög, så för oss gäller det att vara med och skapa möjligheter och att förverkliga idéer och visioner för ett växande Luleå.

Vår branschkedja gör att vi har möjlighet att påverka viktiga och övergripande frågor likväl som mindre vardagsfrågor för bygg- och fastighetsbranschen lokalt och regionalt, vi är genom vår samlade kompetens en resurs att räkna med. Deltagarna i branschrådet representerar aktörer som på olika sätt bidrar till byggprojekt och fastighetsföretagande så som arkitekter, konsulter, entreprenörer, fastighetsbolag, kommunen, universitetet med flera.

Ordförande

Erik Ranängen
[email protected]
+46 76-126 92 52