Branschråd

Kulturella & kreativa branscher

Kulturella och kreativa branscher är en framtidsbransch i Norrbotten och en av de branscher som behövs utvecklas för att klara länets kompetensförsörjning. Branschen bidrar till attraktiva livsmiljöer och att människor väljer att bo, leva och arbeta i Norrbotten.

Om branschrådet

Vår uppgift är att stötta och skapa bättre förutsättningar för företag och verksamheter att vara verksamma i Luleå och Norrbotten. Vi verkar för ett levande kulturliv, ett diversifierad näringsliv och att fler yrkesverksamma kulturskapare ska kunna leva på sin affärsidé.

Branschrådet för kulturella och kreativa branscher består främst av främjare för företag och verksamheter. De flesta företag inom vår bransch är soloföretag eller bedriver kultur- och affärsdrivande verksamheter som ideell förening.

Vi arbetar främst för de företag och verksamheter som har den skapande kärnan och kultur som affärsidé och värdeerbjudande. Inom LNAB arbetar Branschråd Marknad och Besöknäring även inom det som samlas under paraplybegreppet kulturella och kreativa branscher.

Vi träffas två gånger per termin. Fokusfrågor för vårt branschråd är kompetensförsörjning, gemensam omvärldsanalys, och möjligheter till samverkan för att skapa mervärden för våra målgrupper.

Kulturella och kreativa branscher omfattar företag och verksamheter inom arkitektur, bildkonst, (webb/app/3D/VR/AR), design (kläder, smycken, grafisk form, hantverk/slöjd), foto, film/tv, litteratur, musik/ljud, press, scenkonst, spel/gamification.

Ordförande

Fredrika Johansson
Kulturcentrum Ebeneser
[email protected]
+46 76-110 09 79

Medverkande företag

BD Pop AB
Buketten Luleå
Filmpool Nord
GeoVision Utveckling
Luleå tekniska universitet
Sunderby folkhögskola