Branschråd

Energi

”Energi berör och påverkar oss alla på ett eller annat sätt både i arbetslivet och privat”,  för att kunna både påverka och agera, finns Energibranschrådet som en samlande grupp där du som företag med intresse för energifrågor kan medverka, både för att kunna bidra eller inhämta kunskap som berör dig eller någon annan. När vi träffas har vi stora möjligheter att tillföra kunskap, utbyta kompetens mellan varandra och påverka beslut i aktuelle energifrågor som berör oss nu och i framtiden.

Syftena med branschrådet är att vi får lära oss mer, vi lär av varandra samt att vi inom branschrådet, eller tillsammans med externa parter, driver våra respektive områden framåt. När kommunrepresentanter, forskning och näringsliv förs samman skapas nytta för oss och för hela regionen.

Fokusområden

Inom vårt branschråd arbetar vi med olika fokusområden. Våra fokusområden varierar över tid och aktuella områden just nu är:

Kunskapshöjande:

Branschrådet vill bidra till att höja kunskapen hos beslutsfattare och medier för att en korrekt och saklig dialog ska ske och att beslut fattas på rätt grunder. Dessa kunskapshöjande insatser ska ske tillsammans med andra relevanta aktörer, myndigheter och beslutsfattare.

Påverkansarbete:

Den gröna omställningen som sker nu är positiv men medför även utmaningar, därför arbetar vi i en arbetsgrupp med att adressera energiutmaningar samt möjligheter, för att kunna bidra till en gemensam bild av både nuläge och önskat läge, där målgruppen är myndigheter och beslutsfattare, media samt företag.

Branschrådets framtida arbete:

Mycket händer inom energiområdet och branschrådet diskuterar löpande vilka nya frågor som ska utgöra fokusområden, allt från energisystemet, infrastruktur, olika energislag, energilagring och framtidens kompetenser.

Vi arbetar brett inom energiområdet så alla är välkomna att deltaga och bidra till att vi utveckla Luleå näringsliv, samhället och regionen.  Kontakta gärna mig som ordförande så berättar jag mer.

Ordförande

Inger Pedersen
Hitachi
[email protected]

Medverkande företag

ABB
Bioptima AB
Energikontor Norr AB
Exeri AB
Gullers Grupp
Hitachi Energy Sweden AB
Luleå Energi
Meta
MGB Energy Consulting AB
Njordr AB
Parachute Consulting AB
RISE Research Institutes of Sweden AB
SSAB EMEA AB Luleå