Luleå Näringsliv

Branschråd

Energi

Medlemmarna i branschrådet har bred kompetens och när vi träffas har vi stora möjligheter att tillföra kunskap och utbyta kompetens mellan varandra. Ett av syftena med branschrådet är att vi får lära oss mer, vi lär av varandra samt att vi inom branschrådet, eller tillsammans med externa parter, driver våra respektive områden framåt. När kommunrepresentanter, forskning och näringsliv förs samman skapas nytta för oss och för hela regionen.

Fokusområden

Inom vårt branschråd arbetar vi med olika fokusområden. Aktuella fokusområden just nu:

Restvärme
Tillsammans med externa samarbetspartners försöker vi hitta möjligheter för den outnyttjade restvärmen som finns i Luleå. Det är den värmeenergi som är en biprodukt vid annan verksamhet, till exempel från serverhallar, produktionsindustri eller avloppsvatten.

Biogas
Vi lär oss mer om produktion och användning av biogas och de möjligheterna som finns till utveckling i Luleå.

Mikroproduktion
Utvecklingen inom mikroproduktion går rasande snabbt och vi lär oss mer för att kunna hänga med i utvecklingen av småskalig produktion av el, ibland kallad balkong-el.

Tematräffar
Exempel; ”Klimatpåverkan i Norrbotten” och ”Vilka energiprojekt kan komma ur serverhallsvågen?”

Ordförande

Boris Lindberg
[email protected]
+46 72 724 41 40

Medverkande företag

Energikontor Norr AB
eXeri AB
GISAB
MGB ENERGY CONSULTING AB