Luleå Näringsliv

Stiftelsen Företagande i Luleå stärker samarbetet med Luleå Näringsliv

Stiftelsen Företagande i Luleå har tagit ett initiativ som syftar till att stärka samarbetet mellan Luleå Näringsliv AB och Luleå Business Region. Samarbetet innebär en finansieringsmodell för att stärka branschrådens initiativ.

I de olika branschråd som finns organiserade inom Luleå Näringsliv AB identifieras ofta branschspecifika behov eller idéer om samverkansmöjlighet mellan flera företag som leder till synergier inom branschen. För att ge Luleå Näringsliv AB möjlighet att finansiellt stötta intressanta samarbetsprojekt inom branschråden har stiftelsen avsatt medel till bolagets förfogande. Därigenom skapas förutsättningar för att även söka projektmedel från näringslivsbolaget Luleå Business Region.

– Branschråden inom Luleå Näringsliv AB utgör en strategisk plattform för att utveckla företagandet i Luleå. Genom att finansiellt stödja projektinitiativ emanerande från branschråden bidrar vi till att stärka Luleå Näringsliv AB. Vi lägger samtidigt grund för ett utvecklat samarbete mellan bolaget och Luleå Business Region säger Lars-Olov Söderström, ordförande i Stiftelsen Företagande i Luleå.

– Genom det här samarbetet kommer det bli mycket enklare för företagen att söka finansiering från oss på Luleå Business Region. Det ser vi som väldigt positivt, säger Rickard Lundmark, Vd på Luleå Business Region.

– Tack vare detta samarbete kan vi tillsammans erbjuda en snabbare och kraftfullare uppbackning av de olika behov och initiativ som företagen i våra branschråd har, förklarar Camilla Sehlin, Vd på Luleå Näringsliv.

 

Stiftelsen Företagande i Luleå grundades 2019 och har till uppgift att utveckla företagsamheten i Luleå. Insatserna inriktas mot projekt som på olika sätt förbättrar förutsättningarna för små- och medelstora företag i kommunen. Avkastningen från dotterbolaget Hantverkshuset i Luleå AB utgör grunden för verksamheten.

16
Mar
2023

På Meeting point skapas kontakter med studenter

Den gröna omställning i Luleåområdet innebär utmaningar med kompetensförsörjningen för stora och små företag. Många branscher i Luleå ger uttryck för stort rekryteringsbehov där du som student är en viktig puzzelbit till att lösa kompetensbristen.  Under våren 2023 bjuder Universitetet och Luleå Näringslivs branschråd in till en serie träffar där de olika branschråden intar Meeting … Läs mer…

14
Feb
2023

Medlemsinitiativ ledde till språkutbildning och nya nätverk

Flera av våra medlemsföretag rekrytera internationellt, men hur får man inflyttad arbetskraft att trivas och bli långsiktig?  Ett antal medlemsföretag med behov av att kunna erbjuda språkutbildning i svenska, samlades i en referensgrupp för att  sammanställa sina behovet. Resultatet blev en gemensam utbildning som både innehöll språkutbildning, relocationstöd, svensk affärskultur och nätverksbyggande, levererad av vårt … Läs mer…

13
Feb
2023

Möt vår nya medarbetare Josephine

Jag heter Josephine Wänelöf, är född och uppvuxen i Gällivare. Har bott i Luleå sen 2001 så ser mig själv som lulebo sedan många år tillbaka. Har ett stort idrottsintresse och i en familj där alla har/håller på/kommer att utöva idrott på hög nivå tillbringas många timmar i ishallar, sporthallar och gym. Utöver idrott och … Läs mer…