Medlemsföretagen har tyckt till om Luleå Näringsliv

Varje år får Luleå Näringslivs medlemsföretag möjlighet att svara på en medlemsundersökning. Vid senaste enkät-undersökningen som genomfördes under april-maj 2023 var det 81 företag som svarade på enkäten, vilket innebär att ca 30 % av medlemsföretagen tog tillfället i akt att tycka till om Luleå Näringsliv.De svarande företagen representerade olika branscher och storlekar på företag. Fördelningen mellan branscher och antal anställda hos de svarande företagen motsvarade till stor del fördelningen hos samtliga medlemsföretag.Företagen svarade att de väljer att vara medlem i Luleå Näringsliv främst för att:

 • Samverka för näringslivets utveckling
 • Möjlighet till kunskapsutbyte mellan företag och branscher
 • Vara delaktig i ett etablerat nätverk

Utöver ovan nämnda punkter uppskattar företagen även möjligheten att uppnå en ökad affärsnytta, möjligheten att ha kontakt med och påverka beslutsfattare, samt möjlighet att få till sig relevant information och omvärldsbevakning.Medlemsföretagen anger att det är viktigast att Luleå Näringsliv prioriterar följande områden i sitt arbete :

 1. Dialog med politiker och beslutsfattare
 2. Möjliggöra samarbeten mellan företag
 3. Aktiviteter kring rekrytering / kompetensförsörjning

För att möta de utmaningar som företag står inför just nu anger företagen att de själva (och tillsammans med andra) måste prioritera utveckling inom följande områden:

 • Breddat arbete kopplat till rekrytering och kompetensförsörjning
 • Arbeta för att bli/fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare
 • Utveckla nätverk, kontakter och samarbeten mellan företag och branscher
 • Arbeta för kompetenshöjande insatser och utbildningar, både internt och externt
 • Förbättra marknadsföring och kommunikation om både det egna företaget och den plats där vi bor och verkar.

För att få ännu mer detaljerad input har vi även genomfört fem djupintervjuer med företag som representerar skilda branscher och storlekar. Där efterfrågades bland annat att Luleå Näringsliv:

 • initierar eller medverkar i aktiviteter och insatser för att locka folk till norra Sverige
 • påverkar (i den mån vi kan) förutsättningar för att leva och bo i Luleå, t.ex. bostäder och ett attraktivt samhälle
 • förtydligar sitt uppdrag och samarbeten med övriga företagsfrämjare.
 • erbjuder fler branschöverskridande forum, utöver branschråd och andra branschspecifika aktiviteter

Tack för er input och ert engagemang!

Äldre inlägg

Co-work med nätverket Young in Business!

Är du under 28? Driver du företag? Varmt välkommen till Mobilaris Innovation Center för att ”co-worka” tillsammans med nätverket Young …

Medlems-Afterwork, 25 maj

Vi välkomnar alla våra medlemmar till AW på Mobilaris Innovation Center torsdagen den 25 maj. Eftermiddagen kommer att innehålla allt …

Nytt i styrelsen

I samband med Luleå Näringslivs bolagsstämma i veckan valdes två ny styrelsemedlemmar in i Luleå Näringslivs styrelse: Lisa Ek, Nordic Strategy …

Forskningscentrum kopplat till grafit i Norrbotten? 

Luleå Näringsliv har initierat en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att etablera ett grafitforskningscentrum i Norrbotten i syfte att …

Framtidens kompetensförsörjning

Under April har 2 större studentevent ägt rum på branschråden IT och Marknads intiativ. Marknadspromenaden gick genom centrala Luleå. Marknadsföringsstudenter …

Nytt nätverk för unga företagare

Under slutet av april samlades 17 unga företagare inom flertalet olika branscher- allt ifrån städbolag till medicin-teknik på Mobilaris Innovation …