Forskningscentrum kopplat till grafit i Norrbotten? 

Luleå Näringsliv har initierat en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att etablera ett grafitforskningscentrum i Norrbotten i syfte att ta tillvara på unika möjligheter, att bidra till världsledande forskning och att stödja näringslivets utveckling och nya affärsmöjligheter.

Uppdraget har utförts av H2SE Consulting och Åström Analys. Projektet har finansierats av Region Norrbotten samt Längmanska företagarfonden.

Under onsdagen 10 maj hölls en presentation av förstudiens rapport samt en dialog kring resultatet. Medverkande på seminariet var bland annat företrädare från forskning, näringsliv, kommun och region.

 

Finns förutsättningarna för att etablera ett grafitforskningscentrum i Norrbotten? 

Slutsatsen var – Ja! Bland annat på grunde av följande faktorer:

–       Mycket snabbt ökande global efterfrågan 

–       Starka politiska drivkrafter att öka oberoende, utvinning och produktion av grafit 

–       Omfattande, konkurrenskraftiga och hållbara svenska grafitfyndigheter 

–       Företag som ser grafitrelaterade affärsmöjligheter 

–       Befintlig forskning vid svenska lärosäten 

–       Nya svenska initiativ som innebär ytterligare resurser till svenska lärosäten 

–       Tillämpningsinriktad FoI vid svenska institut 

–       Efterfrågan på tillämpningsinriktad FoI för att realisera affärsmöjligheter

 

Vill du läsa hela rapporten? 

Då hittar du den här, ”Från blyertspenna till hightech…”

Äldre inlägg

Framtidens kompetensförsörjning

Under April har 2 större studentevent ägt rum på branschråden IT och Marknads intiativ. Marknadspromenaden gick genom centrala Luleå. Marknadsföringsstudenter …

Nytt nätverk för unga företagare

Under slutet av april samlades 17 unga företagare inom flertalet olika branscher- allt ifrån städbolag till medicin-teknik på Mobilaris Innovation …

Från blyertspenna till hightech?

Varmt välkommen till presentation av – Från blyertspenna till hightech? En förstudie av grafitens användning i det framtida hållbara samhället.   …

Inbjudan aktieägare & medlemmar

Luleå Näringsliv bjuder in aktieägare till ordinarie bolagsstämma i Luleå Näringsliv AB! Även medlemsföretag i Luleå Näringsliv är välkomna att …

Marknadspromenaden är tillbaka!

Studenter- Ta chansen och träffa en framtida arbetsgivare! Gå marknadspromenaden och anta utmaningen att lösa ett live-case på plats. Marknads-branschrådet bjuder …

Young in Business

Driver du företag? Är du under 28? Då får du inte missa nätverket Young in Business! I nätverket sker erfarenhetutbyten, …