Luleå Näringsliv

Styrelsen väljs av bolagsstämman och ska enligt stadgarna bestå av minst fem och högst tio ledamöter samt högst tio suppleanter. Rösträtt på stämman har bolagets aktieägare.

Anders Granberg
Anders Granberg
Vd
[email protected]
+46 70-530 20 40
Tina Magito
Tina Magito
Verksamhetsutvecklare
[email protected]
+46 70-331 81 28
Anton Norberg
Anton Norberg
Tf Vd / Ordförande
[email protected]
+46 70-638 89 57
Sara Axelsson
Sara Axelsson
Ledamot
[email protected]
Jonna Barsk
Jonna Barsk
Ledamot
[email protected]
Göran Carlsson
Göran Carlsson
Ledamot
[email protected]
Marita Ekblom
Marita Ekblom
Ledamot
[email protected]
Birgitta Bergvall Kåreborn
Birgitta Bergvall Kåreborn
Ledamot
[email protected]
Jens Lundström
Jens Lundström
Ledamot
[email protected]