Luleå Näringsliv

Styrelsen väljs av bolagsstämman och ska enligt stadgarna bestå av minst fem och högst tio ledamöter samt högst tio suppleanter. Rösträtt på stämman har bolagets aktieägare.

Camilla Sehlin
Camilla Sehlin
Vd
[email protected]
+46 70-319 92 33
Josephine Wänelöf
Josephine Wänelöf
Affärsutvecklare
[email protected]
+46 70-177 31 23
Emmy Mörk Lundberg
Emmy Mörk Lundberg
Framtidskommunikatör
[email protected]
+46 70-497 39 42
Lars-Eric Aaro
Lars-Eric Aaro
Ordförande
Sara Axelsson
Sara Axelsson
Ledamot styrelse
[email protected]
Jonna Barsk
Jonna Barsk
Ledamot styrelse
[email protected]
Göran Carlsson
Göran Carlsson
Ledamot styrelse
[email protected]
Birgitta Bergvall Kåreborn
Birgitta Bergvall Kåreborn
Ledamot styrelse
[email protected]
Jens Lundström
Jens Lundström
Ledamot styrelse
[email protected]