Luleå Näringsliv

Styrelsen väljs av bolagsstämman och ska enligt stadgarna bestå av minst fem och högst tio ledamöter samt högst tio suppleanter. Rösträtt på stämman har bolagets aktieägare.

Camilla Sehlin
Camilla Sehlin
Vd
[email protected]
+46 70-319 92 33
Anton Norberg
Anton Norberg
Ordförande
[email protected]
+46 70-638 89 57
Tina Magito
Tina Magito
Verksamhetsutvecklare
[email protected]
+46 70-331 81 28
Sara Axelsson
Sara Axelsson
Ledamot styrelse
[email protected]
Jonna Barsk
Jonna Barsk
Ledamot styrelse
[email protected]
Göran Carlsson
Göran Carlsson
Ledamot styrelse
[email protected]
Marita Ekblom
Marita Ekblom
Ledamot styrelse
[email protected]
Birgitta Bergvall Kåreborn
Birgitta Bergvall Kåreborn
Ledamot styrelse
[email protected]
Jens Lundström
Jens Lundström
Ledamot styrelse
[email protected]