Luleå Näringsliv

Styrelsen väljs av bolagsstämman och ska enligt stadgarna bestå av minst fem och högst tio ledamöter samt högst tio suppleanter. Rösträtt på stämman har bolagets aktieägare.

Camilla Sehlin
Camilla Sehlin
Vd
[email protected]
+46 70-319 92 33
Emmy Mörk Lundberg
Emmy Mörk Lundberg
Framtidskommunikatör
[email protected]
+46 70-497 39 42
Josephine Wänelöf
Josephine Wänelöf
Affärsutvecklare
[email protected]
+46 70-177 31 23
Lars-Eric Aaro
Lars-Eric Aaro
Ordförande styrelse
Sara Axelsson
Sara Axelsson
Ledamot styrelse
[email protected]
Jonna Barsk
Jonna Barsk
Ledamot styrelse
[email protected]
Göran Carlsson
Göran Carlsson
Ledamot styrelse
[email protected]
Birgitta Bergvall Kåreborn
Birgitta Bergvall Kåreborn
Ledamot styrelse
[email protected]
Lisa Ek
Lisa Ek
Ledamot styrelse
[email protected]
Magnus Nilsson
Magnus Nilsson
Ledamot styrelse
[email protected]