Luleå Näringsliv
28
okt
2020

Frukost med näringslivet i Luleå

Vi på Luleå Business Region hälsar varmt välkommen till frukost med näringslivet i Luleå tillsammans med våra samarbetspartners Luleå Näringsliv och Företagarna.

27
okt
2020

Frukost med näringslivet i Luleå

Vi följer de riktlinjer som gäller för evenemang på grund av Corona-pandemin.

22
sep
2020

Frukost med näringslivet i Luleå

Frukost med näringslivet i Luleå åter igång i Vetenskapens hus. Vi följer de riktlinjer som gäller för evenemang på grund av Corona-pandemin.

26
maj
2020

Årsstämma

Aktieägarna i Luleå Näringsliv Holding AB, 556536-9344, kallas till årsstämma. Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara uppförda i bolagets aktiebok vid tidpunkten för stämman. Aktieägare kan utöva sin rätt genom ombud som har en skriftlig, daterad och underskriven fullmakt.

Anmäl ditt deltagande senast 2020-06-16.