Tack för att du uppdaterar din medlemsdata!

Notera: Antal anställda syftar på anställda kopplat till verksamheten i/kring Luleå. Du kan addera fler adressater för nyhetsbrev och inbjudningar genom att använda +-knappen längst ner. Det är viktigt för oss att vi kan nå nyckelpersoner på just ditt företag.

Tillsammans utvecklar vi näringslivet i Luleå.