TILLVÄXTRÅDET RÅNEOMRÅDET

ROBERT SÄTHERGREN

Ordförande
NYAB
+46 70 600 52 92
robert.sathergren@nyabab.se

Tillväxtrådet i Råneområdet ska identifiera potentiella möjligheter för tillväxt.

Målet med rådet är att skapa tillväxt i form av nya arbetstillfällen i olika näringar i vårt geografiskt stora område på landsbygden.

VÅRA BRANCHRÅD

Bygg/Fastighet

Ordförande Anna Forsman

Energi

Ordförande Boris Lindberg

Finans & Företagstjänster

Ordförande Peter Olofsson

IT

Ordförande Marita Ekblom

Kompetensförsörjning

Ordförande Mari Viklund Nilsson

Kulturella & kreativa näringar

Ordförande Fredrika Johansson

Management

Ordförande Jessica Forsén Löfgren

Marknad

Ordförande Helena Eriksson

Teknikindustri

Ordförande Karin Sjöö Åkeblom

Tillväxtrådet Råneområdet

Ordförande Robert Säthergren

Transportinfrastruktur

Ordförande Peter Ekman