KULTURELLA & KREATIVA NÄRINGAR

FREDRIKA JOHANSSON

Ordförande
Kulturcentrum Ebeneser
+46 76-110 09 79
fredrika@ebeneser.nu

Luleå Creative är ett affärsområde inom Luleå Näringsliv. Vår uppgift är att stötta och skapa förutsättningar för entreprenörer att träffas, knyta kontakter och göra affärer, få fler företag till Luleå samt skapa tillväxt i de företag som redan är etablerade på orten. En del i det arbetet är att bilda ett branschråd för att skapa samverkan kring gemensamma projekt inom branschen.  Är du intresserad av att delta i branschrådet, maila hej@luleanaringsliv.se

*) KKN omfattar verksamheter inom flera olika branscher såsom arkitektur, bildkonst, media-/kommunikationsbyråer (webb/app /3D/VR/AR), design (kläder, smycken, grafisk form, hantverk/slöjd), foto, film/tv, litteratur, musik/ljud, press, scenkonst, spel/gamification, turism/besöksnäring.

VÅRA BRANCHRÅD

Bygg/Fastighet

Ordförande Anna Forsman

Energi

Ordförande Boris Lindberg

Finans & Företagstjänster

Ordförande Peter Olofsson

IT

Ordförande Marita Ekblom

Kompetensförsörjning

Ordförande Mari Viklund Nilsson

Kulturella & kreativa näringar

Ordförande Fredrika Johansson

Management

Ordförande Jessica Forsén Löfgren

Marknad

Ordförande Helena Eriksson

Teknikindustri

Ordförande Karin Sjöö Åkeblom

Tillväxtrådet Råneområdet

Ordförande Robert Säthergren

Transportinfrastruktur

Ordförande Peter Ekman