Energi

BORIS LINDBERG

Ordförande
Gisab
+46 72 724 41 40
boris.lindberg@gisab.net

VI LÄR AV VARANDRA

Medlemmarna i branschrådet har bred kompetens och när vi träffas har vi stora möjligheter att tillföra kunskap och utbyta kompetens mellan varandra. Ett av syftena med branschrådet är att vi får lära oss mer, vi lär av varandra samt att vi inom branschrådet, eller tillsammans med externa parter, driver våra respektive områden framåt. När kommunrepresentanter, forskning och näringsliv förs samman skapas nytta för oss och för hela regionen.

FOKUSOMRÅDEN

Inom vårt branschråd arbetar vi med olika  fokusområden. Aktuella fokusområden just nu:

 • Restvärme:
  Tillsammans med externa samarbetspartners försöker vi hitta möjligheter för den outnyttjade restvärmen som finns i Luleå.
  Det är den värmeenergi som är en biprodukt vid annan verksamhet, till exempel från serverhallar, produktionsindustri eller avloppsvatten.
 • Biogas:
  Vi lär oss mer om produktion och användning av biogas och de möjligheterna som finns till utveckling i Luleå.
 • Mikroproduktion:
  Utvecklingen inom mikroproduktion går rasande snabbt och vi lär oss mer för att kunna hänga med i utvecklingen av småskalig produktion av el, ibland kallad balkong-el.
 • Tematräffar:
  Exempel; ”Klimatpåverkan i Norrbotten” och ”Vilka energiprojekt kan komma ur serverhallsvågen?”

VÅRA BRANCHRÅD

Bygg/Fastighet

Ordförande Anna Forsman

Energi

Ordförande Boris Lindberg

Finans & Företagstjänster

Ordförande Peter Olofsson

IT

Ordförande Marita Ekblom

Kompetensförsörjning

Ordförande Mari Viklund Nilsson

Kulturella & kreativa näringar

Ordförande Fredrika Johansson

Management

Ordförande Jessica Forsén Löfgren

Marknad

Ordförande Helena Eriksson

Teknikindustri

Ordförande Karin Sjöö Åkeblom

Tillväxtrådet Råneområdet

Ordförande Robert Säthergren

Transportinfrastruktur

Ordförande Peter Ekman