BYGG/FASTIGHET

ANNA FORSMAN

Ordförande
Fastighetsägarna Mitt Nord
+46 72-200 84 41
anna.forsman@fastighetsagarna.se

I branschråd Bygg/Fastighet verkar vi för det stora målet när det gäller Luleås tillväxt – vi ska bli ytterligare 10 000 nya luleåbor.

Marknadens intresse och behov av bostäder och kommersiella lokaler är stort och framtidstron hög, så för oss gäller det att vara med och skapa möjligheter och att förverkliga idéer och visioner för ett växande Luleå.

Vår branschkedja gör att vi har möjlighet att påverka viktiga och övergripande frågor likväl som mindre vardagsfrågor för bygg- och fastighetsbranschen lokalt och regionalt, vi är genom vår samlade kompetens en resurs att räkna med. Deltagarna i branschrådet representerar aktörer som på olika sätt bidrar till byggprojekt och fastighetsföretagande så som arkitekter, konsulter, entreprenörer, fastighetsbolag, kommunen, universitetet med flera.

VÅRA BRANCHRÅD

Bygg/Fastighet

Ordförande Anna Forsman

Energi

Ordförande Boris Lindberg

Finans & Företagstjänster

Ordförande Peter Olofsson

IT

Ordförande Marita Ekblom

Kompetensförsörjning

Ordförande Mari Viklund Nilsson

Kulturella & kreativa näringar

Ordförande Fredrika Johansson

Management

Ordförande Jessica Forsén Löfgren

Marknad

Ordförande Helena Eriksson

Teknikindustri

Ordförande Karin Sjöö Åkeblom

Tillväxtrådet Råneområdet

Ordförande Robert Säthergren

Transportinfrastruktur

Ordförande Peter Ekman