Vi vill göra en snabb behovsanalys hos vårt lokala näringsliv. Vi kommer att sammanställa era svar och använda det underlaget i vår planering.