Luleå Näringsliv

Kulturella & kreativa näringar

Luleå Creative är ett affärsområde inom Luleå Näringsliv. Vår uppgift är att stötta och skapa förutsättningar för entreprenörer att träffas, knyta kontakter och göra affärer, få fler företag till Luleå samt skapa tillväxt i de företag som redan är etablerade på orten

Branschråd – Kulturella & Kreativa näringar
En del i arbetet med Luleå Creative är att bilda ett branschråd för Kulturella och kreativa näringar (KKN) *)
Är du intresserad av att delta i branschrådet, maila hej@luleanaringsliv.se

*) KKN omfattar verksamheter inom flera olika branscher såsom arkitektur, bildkonst, media-/kommunikationsbyråer (webb/app /3D/VR/AR), design (kläder, smycken, grafisk form, hantverk/slöjd), foto, film/tv, litteratur, musik/ljud, press, scenkonst, spel/gamification, turism/besöksnäring.