Luleå Näringsliv

Vad kan vi förvänta oss av 2023?

Ja är det egentligen någon som kan svara säkert på den frågan? Mycket är på många sätt mer ovisst än vanligt, exempelvis kopplat till osäkerheten i vår omvärld samt stigande priser och inflation. Det är också mycket positivt som händer, särskilt här i Norrbotten och norra Sverige, i och med de innovationer och omställningen mot grönare industrier som just nu sker. På sätt och vis är det som att vi befinner oss i en hög- och lågkonjunktur – samtidigt.

Här i norra Sverige ska industrier, infrastrukturer och affärsmodeller revolutioneras på många olika sätt, i snabb takt och parallellt med varandra. Denna omställning är både utmanande och svår, men att inte gå vidare med utvecklingen är inte ett alternativ.  

Vi kommer att se förändringar i vilka produkter som tillverkas i norra Sverige, nya typer av företag och tjänster som vårt näringsliv består av, mer internationella arbetsplatser och ett samhälle som formas, förändras och utvecklas. Delar av utvecklingen drivs av specifika företag eller branscher, men tillsammans skapar de en unik kedja av producenter och leverantörer som ger ringar på vattnet till hela näringslivet och samhället. Utvecklingen berör oss alla.

Det vi med säkerhet kan säga om vårt nya år är att vi står inför möjligheter och utmaningar som är helt nya för oss som näringsliv, region och land och som även saknar motsvarighet i världen. Det finns inget facit på hur man exakt genomför denna typ av industri- och samhällsförändring eller någon best practice att följa.

Det jag tar med mig in i 2023 är den nyfikenhet och vilja som finns här i Norrbotten för att välja nya vägar och skapa världsledande utveckling. Jag ser också att satsningar och investeringar i länet bidrar till en ökad framtidstro som blir en katalysator för utveckling inom andra delar av näringsliv och samhälle. Och, framför allt ser jag kraften i att vilja och kunna lösa utmaningar, tillsammans.

På Luleå Näringslivs kommer vi tillsammans med medlemsföretag och andra samarbetspartners att fortsätta skapa förutsättningar för långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt i näringslivet.

Vi är alla en del av lösningen och tillsammans når vi längre!

 

Camilla Sehlin, Luleå Näringsliv

16
Mar
2023

På Meeting point skapas kontakter med studenter

Den gröna omställning i Luleåområdet innebär utmaningar med kompetensförsörjningen för stora och små företag. Många branscher i Luleå ger uttryck för stort rekryteringsbehov där du som student är en viktig puzzelbit till att lösa kompetensbristen.  Under våren 2023 bjuder Universitetet och Luleå Näringslivs branschråd in till en serie träffar där de olika branschråden intar Meeting … Läs mer…

14
Feb
2023

Medlemsinitiativ ledde till språkutbildning och nya nätverk

Flera av våra medlemsföretag rekrytera internationellt, men hur får man inflyttad arbetskraft att trivas och bli långsiktig?  Ett antal medlemsföretag med behov av att kunna erbjuda språkutbildning i svenska, samlades i en referensgrupp för att  sammanställa sina behovet. Resultatet blev en gemensam utbildning som både innehöll språkutbildning, relocationstöd, svensk affärskultur och nätverksbyggande, levererad av vårt … Läs mer…

13
Feb
2023

Möt vår nya medarbetare Josephine

Jag heter Josephine Wänelöf, är född och uppvuxen i Gällivare. Har bott i Luleå sen 2001 så ser mig själv som lulebo sedan många år tillbaka. Har ett stort idrottsintresse och i en familj där alla har/håller på/kommer att utöva idrott på hög nivå tillbringas många timmar i ishallar, sporthallar och gym. Utöver idrott och … Läs mer…