Luleå Näringsliv

Medlemsföretagen har tyckt till om Luleå Näringsliv

Varje år får Luleå Näringslivs medlemsföretag möjlighet att svara på en medlemsundersökning. Vid senaste enkät-undersökningen som genomfördes under april-maj 2023 var det 81 företag som svarade på enkäten, vilket innebär att ca 30 % av medlemsföretagen tog tillfället i akt att tycka till om Luleå Näringsliv.De svarande företagen representerade olika branscher och storlekar på företag. Fördelningen mellan branscher och antal anställda hos de svarande företagen motsvarade till stor del fördelningen hos samtliga medlemsföretag.Företagen svarade att de väljer att vara medlem i Luleå Näringsliv främst för att:

 • Samverka för näringslivets utveckling
 • Möjlighet till kunskapsutbyte mellan företag och branscher
 • Vara delaktig i ett etablerat nätverk

Utöver ovan nämnda punkter uppskattar företagen även möjligheten att uppnå en ökad affärsnytta, möjligheten att ha kontakt med och påverka beslutsfattare, samt möjlighet att få till sig relevant information och omvärldsbevakning.Medlemsföretagen anger att det är viktigast att Luleå Näringsliv prioriterar följande områden i sitt arbete :

 1. Dialog med politiker och beslutsfattare
 2. Möjliggöra samarbeten mellan företag
 3. Aktiviteter kring rekrytering / kompetensförsörjning

För att möta de utmaningar som företag står inför just nu anger företagen att de själva (och tillsammans med andra) måste prioritera utveckling inom följande områden:

 • Breddat arbete kopplat till rekrytering och kompetensförsörjning
 • Arbeta för att bli/fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare
 • Utveckla nätverk, kontakter och samarbeten mellan företag och branscher
 • Arbeta för kompetenshöjande insatser och utbildningar, både internt och externt
 • Förbättra marknadsföring och kommunikation om både det egna företaget och den plats där vi bor och verkar.

För att få ännu mer detaljerad input har vi även genomfört fem djupintervjuer med företag som representerar skilda branscher och storlekar. Där efterfrågades bland annat att Luleå Näringsliv:

 • initierar eller medverkar i aktiviteter och insatser för att locka folk till norra Sverige
 • påverkar (i den mån vi kan) förutsättningar för att leva och bo i Luleå, t.ex. bostäder och ett attraktivt samhälle
 • förtydligar sitt uppdrag och samarbeten med övriga företagsfrämjare.
 • erbjuder fler branschöverskridande forum, utöver branschråd och andra branschspecifika aktiviteter

Tack för er input och ert engagemang!

27
Sep
2023

Nätverk för kvinnliga yrkeschaufförer

Redan för ett år sedan smygstartade branschrådet för Transport- & infrastruktur med uppstarten av ett nätverk för kvinnliga yrkeschaufförer, och nu drar projektet igång på riktigt! Först ut är en trevlig after work med mingel, gott tilltugg och en massa givande samtal av, för och mellan tjejer i branschen. När: 20 oktober, kl:18.00-20.30 Var: Mobilaris … Läs mer…

14
Sep
2023

Dags för LITA igen!

LITA är ett branschrådsinitiativ av IT-branschrådet, och ett av syftena är att knyta den viktiga tidiga kontakten med våra fina studenter på LTU. Många som lämnar Luleå efter avslutad utbildning har under sina studieår inte knutit en enda kontakt med Luleås näringsliv, och detta är ett av många sätt att sträcka ut en hand till … Läs mer…

8
Sep
2023

Nätverksträff för företagare från Boden och Luleå

Tillsammans med Boden Business park, Företagarna Luleå, Företagarna Boden och Luleå Business region hälsar vi varmt välkomna till nätverksträff den 21 september för företagare från Luleå och Boden. Kvällen består av middag, nätverkande och uppdateringar om vad som händer från respektive kommun. Till och från eventet så erbjuder vi gratis bussresa för deltagare från Luleå. … Läs mer…