ATT UTVECKLA TILLSAMMANS ÄR EN KICK

Branschråden är viktiga verktyg för utvecklingen av näringslivet i Luleå, här möts kompetens från näringsliv, kommun och universitet. Genom branschrådens arbete har många idéer utvecklats till framgångsrika, långsiktiga samarbeten och projekt. Arbetet i branschråden är framtidsinriktat, hanterar frågor av stor betydelse för företagen i den aktuella branschen och siktar alltid på ökad tillväxt i Luleå.

LYSANDE IDÉER

De här satsningarna, projekten och evenemangen har sitt ursprung i våra branschråd:

  • Norrbotten Media Week
  • Digital strategutbildning YH i Piteå
  • Visit Luleå
  • Kombiterminalen

Bygg/Fastighet

Ordförande Anna Forsman

Energi

Ordförande Boris Lindberg

Finans & Företagstjänster

Ordförande Peter Olofsson

IT

Ordförande Marita Ekblom

Kompetensförsörjning

Ordförande Mari Viklund Nilsson

Kulturella & kreativa näringar

Ordförande Fredrika Johansson

Management

Ordförande Jessica Forsén Löfgren

Marknad

Ordförande Helena Eriksson

Teknikindustri

Ordförande Karin Sjöö Åkeblom

Tillväxtrådet Råneområdet

Ordförande Robert Säthergren

Transportinfrastruktur

Ordförande Peter Ekman