Luleå Näringsliv

Utveckling och tillväxt i Råneområdet

Projekt Råneå – stad och land

Syftet med projektet är att strategiskt samordna insatser så att lokala företagare i Råneå med omland kan dra nytta av synergieffekter där tätortens företag kan samverka för näringslivsutvecklingen i den norra kommundelen.

Projektets synergieffekter skapar tillgång till utbildad arbetskraft samt att entreprenörernas produkt- och företagsidéer utvecklas. Projektet ska också ge underlag till ett arbetssätt som går att repetera i andra sammanhang, i andra liknande miljöer, allt för att säkerställa en hållbar långsiktig utveckling där också landsbygden ingår.

Besök gärna projektets Facebooksida

  

För mer information, kontakta

Oskar Hederyd
Affärsutvecklare
Utveckling & tillväxt i Råneområdet
oskar.hederyd@luleanaringsliv.se
+46 70 542 51 10