Luleå Näringsliv

Creative Park

De kulturella och kreativa branscherna pekas ut internationellt som strategiskt viktiga för en hållbar samhällsutveckling. I Norrbotten består näringen av små och medelstora företag. För att marknaden ska kunna växa krävs ett bättre innovationsklimat i området. Därför finns nu det EU-finansierade projektet Creative Park: en fysisk mötesplats med syfte att lyfta Norrbottens förmåga att skapa innovativa produkter och tjänster.
Läs mer

 

          

För mer information, kontakta

Ulrica Magnusson
Koordinator, ekonomi
ulrica.magnusson@luleanaringsliv.se
+46 70 508 32 61