Luleå Näringsliv

Utvecklingsprojekt - med Luleå Näringsliv som huvudman

Luleå Näringsliv driver årligen 5-10 projekt med fokus på utveckling och tillväxt. Goda exempel är etablerade ExjobbLuleå och nystartade Creative Nodes Fusion.

Projekten som drivs med Luleå Näringsliv som huvudman tillsammans med lokala- och regionala finansiärer; Luleå kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting och Tillväxtverket. Projekten har ett definierat start- och slutdatum och är helfinansierade innan uppstart. Vissa projekt sker i samarbete med Luleå tekniska universitet. Initiativet till projekten kommer oftast ifrån något av de nio branschråden eller det lokala nätverket. De projekt som prioriteras har ofta koppling till satsningsinitiativ inom utvalda näringar eller kopplat till kommunens program för tillväxt.

Har du en projektidé?

Varmt välkommen att kontakta
Tina Magito, Operativ chef
tina.magito@luleanaringsliv.se
070-331 81 28

Läs mer om finansiering av projekt

Luleå kommunLänsstyrelsen i Norrbottens länRegion NorrbottenTillväxtverket

Har du en projektidé? Varmt välkommen att kontakta

Tina Magito
Operativ chef
tina.magito@luleanaringsliv.se
+46 920 45 53 73