Luleå Näringsliv

Tillsammans skapar vi tillväxt, lönsamhet och ett ännu bättre företagsklimat

Om jag skulle beskriva Luleå Näringsliv med tre ord?
Kompetent, generös, och forward!

Att människor trivs, flyttar hit, stannar kvar, engagerar sig, utvecklas, växer och mår bra är avgörande. Ingen näring utan liv helt enkelt. Kreativa människor är den viktigaste beståndsdelen för tillväxt, och där nånstans börjar allt.

Luleå Näringsliv är en viktig spelfördelare och har en central funktion i det expansiva Luleå. Vi ser alltid till att dela med oss av våra nätverk och vår kunskap för att bidra till möjligheter och affärer. Vårt huvuduppdrag är att skapa tillväxt genom att utveckla befintliga företag och genom att landa nya etableringar till kommunen inom olika branscher.

En av våra viktigaste samarbetspartners är Luleå tekniska universitet. Den spjutspetskompetens och den kompetensförsörjning som universitet genererar är ovärderligt för Luleå som stad och som affärsområde.

Luleå Näringsliv är som organisation starkt förankrad i det lokala näringslivet, och vi har ett stort och viktigt stöd av kommunen. Bolaget ägs till 51 procent av medlemsföretag och till 49 procent av Luleå kommun. Vi är särskilt stolta över att företagen i Luleå ser affärsnyttan med sitt medlemskap, våra medlemmar anser nämligen att vi skapar möten som ger affärer.

Min känsla är att vi står inför en oerhört spännande era utifrån ett näringslivsperspektiv. Världen och de globala affärsmöjligheterna knackar på vår dörr, så det är bara att sätta på kaffe, tina bullarna och kavla upp ärmarna. Vår tid är nu, var det visst nån som sa.

Li Skarin, Vd Luleå Näringsliv