Luleå Näringsliv

Tillväxt i Luleå & regionen

Luleå Näringsliv AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stimulera tillväxten genom att utveckla befintliga företag, driva utvecklingsprojekt för näringslivet samt aktivt arbeta med företagsetableringar.

Luleå Näringsliv verkar partipolitiskt oberoende med fokus att samordna resurserna hos det lokala näringslivet, Luleå kommun och Luleå tekniska universitet för att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv i Luleå. På näringslivets initiativ bildades Luleå Näringsliv 1997, där näringslivet äger 51 procent och Luleå kommun 49 procent.

Identifierade tillväxtområden

Det prioriterade arbetet är ett företagsklimat som ständigt förbättras och att identifiera tillväxtområden i Luleå. För perioden 2015-2017 har fyra strategiskt viktiga fokusområden identifierats:

  • Bygg & Fastighet
  • Finans- och företagstjänster
  • Teknikindustri & Datacenterindustri
  • Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)

Medlemskap – vägen till nätverket

Luleå Näringsliv erbjuder företag medlemskap för bättre affärer. Läs mer

Branschråd – viktigt verktyg för fortsatt utveckling

Luleå Näringsliv driver nio branschråd där kompetens möts från näringsliv, universitet och kommun.

Luleå Science Park i familjen

Luleå Näringsliv driver Luleå Science Park, en attraktiv miljö för att etablera och driva kunskapsföretag. I Luleå Science Park verkar ca 100 företag varav flertalet ligger långt framme i den globala teknikutvecklingen.

Projekt – med Luleå Näringsliv som huvudman

Inom ramen för Luleå Näringslivs verksamhet finns också utvecklingsprojekt med Luleå Näringsliv som huvudman. Goda exempel är etablerade  Creative Nodes Fusion och Fler jobb till Luleå. Läs mer om projekt.