Luleå Näringsliv

Tillväxt i Luleå & regionen

Luleå Näringsliv AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stimulera tillväxten genom att utveckla befintliga företag, driva utvecklingsprojekt för näringslivet samt aktivt arbeta med företagsetableringar.

Luleå Näringsliv verkar partipolitiskt oberoende med fokus att samordna resurserna hos det lokala näringslivet, Luleå kommun och Luleå tekniska universitet för att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv i Luleå. På näringslivets initiativ bildades Luleå Näringsliv 1997, där näringslivet äger 51 procent och Luleå kommun 49 procent.