Luleå Näringsliv

Ydimer Management

Ydimer Management AB är ett managementföretag med verksamhet i Kiruna och Luleå. Våra kunder finns såväl inom det privata näringslivet som i den offentliga sektorn. Vi coachar stora som små företag, kommuner samt statliga verk och bolag att nå sin fulla potential genom ledarutveckling, verksamhetsutveckling, utbildning och coaching.

På Ydimer arbetar vi lite annorlunda jämfört med traditionella managementkonsulter. 
Vi kommer inte utifrån och berättar hur man ska göra för att uppnå sina mål – vårt tillvägagångssätt är istället att lyssna och att bistå kunderna att själva identifiera de förbättringar som är bäst för just deras verksamhet. Genom vårt samarbete utkristalliseras såväl målsättningar som vägen till att uppnå uppsatta mål och resultat. Vi erbjuder coaching för ledare, team och verksamheter.

Vår utbildningsverksamhet genomsyras av ett coachande förhållningssätt, vilket innebär att kunden ges möjlighet att utvecklas på flera plan. Vi har ett brett utbud av utbildningar som erbjuder de verktyg som behövs för att utvecklas i sin yrkesroll. Merparten av våra utbildningar är företagsanpassade och genomförs på förfrågan av kund. Vi erbjuder även ett antal öppna utbildningar.

Vår målsättning är att ge våra kunder lust, flyt och glädje i sin dagliga verksamhet.