Luleå Näringsliv

YARN Film Bureau

YARN Film Bureau producerar film för effektiv kommunikation och marknadsföring och gör såväl reklamfilm för TV och sociala medier som utbildnings-/instruktionsfilmer och kortfilmer.