Luleå Näringsliv

Tieto

Tieto är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. Tieto fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. Tieto har närmare 14 000 experter i över 20 länder.

I Luleå finns Tieto representerade främst inom Telekom-sektorn där vi har 180 anställda som arbetar med utveckling av programvara för mobiltelefoni.