Luleå Näringsliv

Terminalengruppen

Terminalengruppen har sitt huvudkontor i Luleå men har kontor även i Umeå, Piteå, Kalix och Boden. Vårt primära arbetsområde är Norrland men vi arbetar över hela landet samt internationellt.

VD är Peder Hansson. Peder Hansson har stor erfarenhet av att arbeta internationellt över Europa, Mellan Östern och Afrika (EMEA) samt USA både i konsultande roller samt i olika roller som verksamhetschef med personalansvar. Peder Hansson är krönikör och flitigt anlitad föreläsare gällande att attrahera och rekrytera kompetens och har bland annat anlitats som föreläsare av Svenskt Näringsliv.

Terminalengruppen är den enda verksamhet i Norrland som medverkat i att ta fram den internationella ISO standarden 10667, ” Bedömningstjänster i arbetslivet – Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften”.

Terminalengruppen verkar inom tre huvudsakliga affärsområden:

– Rekrytering/Executive Search

– Omlokalisering/re-location

– Konsulttjänster inom personalområdet/HR

Terminalegruppen är INTE ett bemanningsföretag.

Vår förmåga att lösa våra kunders utmaningar är också anledningen att vi mottagit priser för våra produkter och vårt arbete. Kalla oss okonventionella men vi vill faktiskt att våra kunder ska få vad de betalar för.

Vår vision är att öka, behålla och förädla den norrländska arbetskraften. Detta gör vi via att följa våra värderingar som är tillit, kvalitet och långsiktighet.

Terminalengruppen är medlem i ALMEGA och har kollektivavtal med UNIONEN.