Luleå Näringsliv

Teknologkåren

Teknologkåren är en studentkår som riktar sig till civilingenjör-, högskoleingenjör- eller forskarstuderande vid teknisk fakulteten vid Luleå tekniska universitet. Vi främjar våra medlemmars studier och vad som har sammanhang med dessa. Detta gör vi bland annat genom att bevaka och utveckla universitetets utbildningar så att de håller en hög internationell nivå, bevaka studiesociala förhållanden, skapa kontakter med näringsliv och studenter samt genom olika studentaktiviteter.