Luleå Näringsliv

Swerim

Metallforskningsinstitutet Swerim erbjuder tillämpad forskning inom gruvteknik, processmetallurgi, material- och produktionsteknik, främst för gruv-, stål- och metallindustrin. Här finns, förutom hög kompetens och lång erfarenhet, även omfattande labb- och pilotutrustning för utveckling av industrins processer och tillverkning.

Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm. Majoriteten av medarbetarna är forskarutbildade eller har lång industriell bakgrund. Beräknad årsomsättning är 250 miljoner kronor.

Swerim är en sammanslagning av Swerea MEFOS och verksamheterna material- och processutveckling samt produktionsteknik vid Swerea KIMAB.