Luleå Näringsliv

Swerea Mefos

Swerea Mefos i Luleå är ett nordiskt industriforskningsinstitut för industrinära och tillämpad forskning och processutveckling inom metallurgi, värmning, bearbetning miljö och energi. Företaget bildades 1963 och har sedan lång tid bedrivit internationell uppdragsverksamhet baserad på tillgång till storskalig försöksutrustning (pilotutrustning), kompetent personal och hög sekretess. MEFOS pilotutrustning är världsunik och används för utveckling av befintliga och nya metallurgiska processer (inklusive värmning och bearbetning) samt miljöteknik och energieffektiv teknik. Omkring 40 nordiska företag är medlemmar i MEFOS och företaget har ca 80 anställda.