Luleå Näringsliv

Sweco Infrastructure

SWECO är Nordens ledande kunskapsföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Med 3600 medarbetare deltar vi aktivt i processen att utveckla ett uthålligt samhälle och en effektiv industri. Våra medarbetare tillhandahåller lösningar som ger funktionella och kulturbärande byggnader och anläggningar, kostnadseffektiva energisystem, renare miljö samt effektiv och lönsam produktion. Hemmamarknaden är Norden men en omfattande utlandsverksamhet bedrivs runt om i världen.

Detaljerad information kan hämtas på hemsidan: http://www.sweco.se eller nedan angivna bolag.

SWECO VBB Erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster inom transport och anläggning.

SWECO VIAK Nordens största konsultföretag inom vatten och miljö.

SWECO BLOCO Erbjuder byggtekniska konsulttjänster inom hus- och industribyggnad.

SWECO GRØNER En av Norges ledande teknikkonsulter inom vatten, miljö, transport, energi, industri och bygg.

SWECO POSITION IT-lösningar inom området geografisk positionering.

SWECO FFNS Erbjuder tjänster inom arkitektur, inredningsarkitektur, samhällsplanering, landskapsarkitektur och avancerad visualisering.

SWECO THEORELLS Ledande installationskonsult inom VVS, el, tele och systemintegration samt FM-strategiska tjänster, brandskydd och innemiljö.

SWECO PIC Management- och projektledartjänster till framförallt bygg- och fastighetssektorn.

SWECO ENERGUIDE Tjänster för rådgivning, utveckling och effektivisering av verksamheter inom energisektorn.

SWECO CONNECT Erbjuder tjänster inom IT-infrastruktur, verksamhetssystem samt IT-drift och support.

I Luleå representeras bolagen SWECO VBB, VIAK, PIC, ENERGUIDE, THEORELLS och CONNECT. Våra kunder är kommuner, landsting, statliga verk, myndigheter, industrier, fastighetsbolag och entreprenörer.