Luleå Näringsliv

Stålstaden

Vi vill vara det lokala fastighetsbolaget med industrifastigheter, lokaler och kontor som bas som ger Dig som hyresgäst god service. Vi är koncentrerade till industriområden runt om i Luleå. Vi vill genom den egna kompetensen utveckla och förädla vårt fastighetsbestånd.