Luleå Näringsliv

Skanska Sverige

kanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Vi skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik. Verksamheten är uppdelad i fyra grenar, bygg- och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling.

Kontaktperson
Christoffer Björn
Tel: 076-607 38 43
E-post: christoffer.bjorn@skanska.se

Kontaktperson
Anders Stenman
E-post: anders.stenman@skanska.se