Luleå Näringsliv

PwC

Ta hjälp av ett starkt professionellt team!

När den egna kompetensen och tiden inte räcker till så lönar det sig att anlita proffs. vi kan erbjuda dig och ditt företag ett omfattande sortiment av tjänster som underlättar din vardag och skapar lönsamhet i ditt företag.

Vi kan bland annat hjälpa dig med följande:

Starta eget rådgivning 
Bolagsbildning 
Löpande redovisning och övrig administration 
Bokslut och årsredovisning 
Revision 
Deklarationer (företag och privat) 
Kvalificerad skatterådgivning 
Generationsskiften 
Företagsöverlåtelser 
Företags- och fastighetsvärdering 
Kapitalbehovsberäkning och kapitalanskaffning 
Omstrukturering 
Kompetens för tillväxtföretag 
Upprättande av affärsplaner 
Verksamhetsanalys och -styrning 
Affärsutveckling 
Marknadsföring och försäljning 
utbildning, seminarier, föreläsningar och företagsspelet Reagens

PwC är marknadsledande i Norrbotten och Sverige vad beträffar revision och redovisning. Med 3000 medarbetare på 130 orter i Sverige, varav 7 i Norrbotten, strävar vi efter att finnas där våra kunder finns och att alltid kunna erbjuda rätt stöd och hjälp vid rätt tillfälle. Av våra 50.000 kunder är 90% små ägarledda företag.

Vi använder vårt nätverk, vår erfarenhet, vår branschkunskap och vårt affärskunnande för att bygga förtroende och skapa mervärde för våra kunder – det kallar vi Connected Thinking. Vår mångfald ger dig möjligheter – kontakta oss så berättar vi mer!