Luleå Näringsliv

proNew management

Nytänkande är nödvändigt, men får konsekvenser för organisationen och människorna i den.

Vi hjälper er hantera förändringsprocessen genom att analysera utgångsläget, ta fram strategier, planera, genomföra, följa upp och styra utvecklingen i rätt riktning. Med målet att kvalitén i utförandet ska öka, samtidigt som arbetsflödet anpassas bättre efter kundens önskemål.

Specialistkunskaper inom olika områden kombineras vid utförandet av uppdrag, t ex ekonomi, psykologi, juridik, ADB med förkunskaper om lokala förutsättningar i länet.

Nätverksbaserade team med nationella och lokala konsulter sätts samman för varje uppdrag för att maximera kundnyttan.

proNew management drivs av Lisbet Larsson som har 25 års erfarenhet av utvecklingsuppdrag i stora komplexa organisationer, som organisationsutvecklare och managementkonsult.