Luleå Näringsliv

Norrbottens Handelskammare

Norrbottens Handelskammare arbetar för ett gynnsammare företagsklimat i Norrbotten. Vi är länets enda helt oberoende näringslivsorganisation och det samlade näringslivets företrädare i Norrbottens län. Eftersom vi är helt fristående från central styrning kan vi i alla lägen verka för regionens bästa. Handelskammaren ägs, styrs och finansieras av våra medlemsföretag som representerar företag i alla branscher och storlekar.

Vi arbetar inom tre områden:
– Samhällspåverkan
– Affärsservice
– Nätverk

Våra medlemmar får tillgång till vår expertis inom bland annat infrastrukturella frågor, internationell handel, offentlig upphandling, avtalsskrivning och översättningstjänster. Vi är även involverade i ett antal projekt med målet att främja regionens näringsliv.

Utöver detta är vi anslutna till det internationella Handelskammarförbundet och därigenom får våra medlemmar tillgång till världens i särklass största affärsnätverk. Det finns mer än 10.000 Handelskamrar i 140 länder. I Europa finns fler än 13 miljoner medlemsföretag. Genom detta nätverk kan Norrbottens Handelskammare ge en unik service och öppna nya dörrar.

Kontakta Norrbottens Handelskammare idag för mer information om hur vi kan stötta ditt företag!