Luleå Näringsliv

Navcite

Navcite implementerar affärssystem i världsklass

Med unik kunskap och erfarenhet från olika branscher implementerar Navcite olika affärsystem och stödsystem lokalt i Norrbotten och globalt i världen.

Navcite levererar helhetslösningar inom

 • Tillverkandeindustri
 • Bygg & Entreprenad
 • Service
 • Livsmedelsindustrin
 • Processindustrin
 • Tjänstesektor
 • Projektintensivindustri

Målet för varje installation är att våra kunder skall få förutsättningar för att

 • Jobba effektivare
 • Få bättre kontroll
 • Öka marginaler
 • Öka förutsättningar för tillväxt

De affärsystem som Navcite arbetar med är, Infor M3 (tidigare Movex) och  Microsoft Dynamics NAV, båda världsledande inom olika segment och branscher.

Kopplat till affärssystemet så levereras olika stödsystem

 • MediusFlow, ledande system inom elektroniskt
  leverantörsfakturahantering
 • Rapportverktyg
 • Mobila lösningar
 • Portallösningar

Beroende på bransch och storlek på företag så levererar Navcite alltid lösningar som fungerar i verkligheten.