Luleå Näringsliv

Metria

Metria bedriver konsultverksamhet och dataförmedling inom området geografisk informationsteknik. Tjänsterna avser allt från datainsamling, bearbetning, förädling, presentation, positionering samt utveckling och drift av webbaserade GIS (Geografiska informationssystem) och erbjuds ofta som totallösningar.

Vår verksamhet omfattar en bred och djup kompetens inom området GIS.Metria i Luleås marknad är främst stora och medelstora organisationer där geografisk information och fastighetsinformation är verksamhetskritisk. Kunder finns inom offentlig förvaltning, telekom, energi- och skogssektorn, totalförsvaret, fastighetsbolag, bank, finans och försäkring.

Metria har ca 300 anställda varav 60 i Luleå.