Luleå Näringsliv

Luleå Taxi

Luleå Taxi är Luleås ledande taxibolag och som sådant så utvecklar vi hela tiden nya tjänster för att tillgodose alla våra kunders önskemål.

Luleå Taxi består idag av 40-talet småföretagare som tillsammans äger Luleå Taxi.  Dessa ägare innehar en flotta av 49 fordon.