Luleå Näringsliv

Luleå Studentkår

Luleå Studentkår är en sammanslagning av tidigare Pedagogkåren och Studentkåren Unitas vid Luleå tekniska universitet. Luleå Studentkår arbetar huvudsakligen med att bedriva utbildningsutveckling inom de flesta av universitetets utbildningsområden, så även för forskarstuderande men med primär inriktning vid den filosofiska fakulteten.

Luleå Studentkår arbetar även aktivt inom andra områden så som arbetsmarknads- och näringslivsfrågor samt studiesociala frågor. Luleå Studentkår består av ca 5 500 medlemmar och är således den största studentkåren vid Luleå tekniska universitet.