Luleå Näringsliv

Luleå Lokaltrafik

Luleå Lokaltrafik AB är helägt av Luleå Kommunföretag AB. Uppdraget från kommunen är att bedriva busstrafik i Luleå tätort. Bolaget styrs med ägardirektiv och av en styrelse som utses av kommunfullmäktige. LLT har 148 anställda. Bolaget LLT bildades 1976, men verksamheten går ända tillbaka till 1920-talet då åkaren Arvid Hurtig startade busstrafik mellan Luleå centrum och Svartöstaden. Dagens linjenät är cirka 20 mil långt och utgörs av ett tiotal stom- och lokallinjer samt lika många direktlinjer för arbetspendlare och skolungdom.

I nätet finns mer än 400 hållplatser. Huvudhållplatsen på Smedjegatan är navet. Här passerar samtliga stom- och lokallinjer så att byte kan ske mellan alla linjer och till alla hållplatser. Fordonsparken består av 69 bussar, varav merparten är låginstegsbussar. En närlinje i centrala Luleå trafikeras av en mindre buss som är utrustad för att enkelt ta ombord rullstolar och resenärer med rollator.