Luleå Näringsliv

Luleå Energi

År 1896 tände Luleå Energi den första gatlampan i Luleå. Sedan dess har koncernen utvecklats till ett modernt företag som omsätter en miljard och levererar ett robust elnät, fjärrvärme och -kyla, elhandel, bioenergi och andra tjänster baserade på förnybara energislag till kunderna. Lägg därtill fiber och vi har en hållbar samhällsbyggare för framtiden.

Luleå Energi har således ett viktigt samhällsuppdrag i att underhålla och utveckla infrastruktur, samt bidra till långsiktig samhällsplanering. Vår strategi är också att hålla stort kundfokus och hög leveranssäkerhet till våra kunder.

På så vis laddar vi Luleå för framtiden. Varje dag.