Luleå Näringsliv

Luleå Airport

Luleå Airport är Sveriges sjätte största flygplats sett till på antalet passagerare och är en av tio flygplatser som ägs och drivs av Swedavia. Under 2017 reste 1,2 miljoner från Luleå Airport. Här arbetar cirka 125 av Swedavias medarbetare och totalt sysselsätter flygplatsen 1 100 personer varav cirka 900 arbetar inom Försvarsmakten. Fyra reguljära flygbolag och cirka 15 charterbolag trafikerar flygplatsen

.